Project information
Inovace předmětu Ekonomicko-organizační poradenství

Project Identification
MUNI/FR/1406/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předmět ekonomicko-organizační poradenství, vyučovaný na magisterském stupni, klade důraz na zvládnutí fází a specifik poradenského přístupu v jednotlivých funkčních oblastech podniku. Omezený prostor je věnován jednak řešení konkrétních problémů, při kterých by studenti aplikovali dříve získané odborné znalosti a znalosti týkající se poradenského procesu v předmětu získané a týmové spolupráci. Výstupem projektu bude studijní materiál obsahující případové studie v kontextu poradenského procesu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.