Project information
Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů.

Investor logo
Project Identification
TD03000061
Project Period
1/2016 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Charles University

Předmětem projektu je vytvoření metodiky pro hodnocení socio-ekonomického významu regionálních terminálů připravovaných vysokorychlostních tratí. Rozhodnutí o výstavbě regionálních terminálů na základě této metodiky přispěje k ekonomické udržitelnosti plánované vysokorychlostní železniční infrastruktury, k rozvoji regionů, jimiž bude infrastruktura procházet, a k teritoriální soudržnosti České republiky. Využití metodiky přispěje rovněž ke zvýšení efektivity rozhodovacích procesů ve státní správě (dopravní plánování).

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.