Project information
Nákupní centra a nákupní zvyklosti teenagerů: modelový příklad města Brna

Project Identification
MUNI/A/0943/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Fenomén nákupních center je patrně nejvýraznějším projevem současného maloobchodu v České republice, jehož globalizační trendy patří k nejviditelnějším rysům socioekonomické transformace po roce 1989. Jedná se jednak o často nepřehlédnutelný fyzický vzhled, ale zejména o společenský a kulturním fenomén nákupních center, která za posledních zhruba 15 let změnila dlouhodobě zaběhlé vzorce (nejen) nákupního chování a nákupních zvyklostí většiny populačních skupin, resp. celé generace. Výzkum bude zaměřen na nákupní chování mladých lidí ("náctiletých"), kterým je často odepřen přístup do mnoha městských prostorů či možnost vykonávat řadu aktivit spojených s limitujícím věkem a pracovní neaktivitou. V neposlední řadě nejsou tak mobilní a nezávislí, aby mohli o svém volném čase rozhodovat zcela samostatně. Na druhé straně v dnešní konzumní společnosti mohou představovat velice významnou kupní sílu. Modelovým územím bude město Brno a dvě vlajkové lodi na trhu nákupních center - Vaňkovka a Olympia, které disponují dostatečnými atraktivitami pro nakupování, resp. trávení volného času mládeže, jež se v některých případech stává na návštěvě nákupního centra "závislá“ (tzv. mall junkies).

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.