Project information
ITREGEP (CBA-IP)

Project Identification
MUNI/A/0997/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Project Website
http://www.itregep.eu

Interdisciplinární výzkumný projekt je zaměřen na socio-ekonomické faktory cost-benefit analýzy (CBA) využitelné pro posuzování vhodnosti velkých investičních projektů do dopravní infrastruktury. V současné době používaná hodnotící schémata akcentují čisté finanční ukazatele a nedostatečně pracují s potenciálními změnami poptávky po dopravních službách souvisejících s investičním záměrem, což nedává ve výsledné analýze optimální výsledky. Projekt vychází ze schémat CBA daných guidelines EU 2014-2020 a z praxe českých investorů, podrobuje je kritické analýze a navrhuje optimalizaci kritérií v souladu s poznatky moderní obecné ekonomie, regionální ekonomie a veřejné ekonomie. Na projektu se podílejí akademičtí pracovníci a studenti tří pracovišť ESF MU: Katedry ekonomie, Katedry regionální ekonomie a správy a Katedry veřejné ekonomie.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.