Project information
Kariérní růst akademických pracovníků MU jako prostředek kvalitativního posílení výzkumu a vzdělávání

Project Identification
ROZV/54/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem dlouhodobě uskutečňované koncepce kvalifikačního a kariérního růstu akademických pracovníků MU formulované v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti MU do roku 2010, je přispět k udržení a posílení postavení MU jako výzkumné univerzity s kvalitní a vyváženou vzdělávací a výzkumnou a vývojovou činností. Při samozřejmé podpoře zvyšování kvalifikace akademických pracovníků směřuje tato koncepce především k posílení stability a kvalitativní úrovně týmů vedených profesory a docenty, které zajišťují trvalou podporu odborné a pedagogické úrovně výuky v akreditovaných studijních programech všech stupňů strukturovaného studia,
perspektivu akreditace nových studijních programů, zejména mezioborového a mezifakultního zaměření, jejíž reálnost je přirozeně dána širokým spektrem vědních disciplín fakult MU, trvalou garanci vysoké úrovně studia v doktorských studijních programech, zejména úrovně složky spočívající ve vlastní tvůrčí činnosti studentů jako členů výzkumných týmů MU, zajištění kvality týmového výzkumu na fakultách i v rámci mezifakultní spolupráce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.