Kariérní růst akademických pracovníků MU jako prostředek kvalitativního posílení výzkumu a vzdělávání

Project Identification
ROZV/73/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem koncepce kvalifikačního a kariérního růstu akademických pracovníků Masarykovy univerzity, formulované v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti MU do roku 2010, je přispět k udržení a posílení postavení MU jako výzkumné univerzity s kvalitní a vyváženou vzdělávací a výzkumnou a vývojovou činností.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.