Project information
Posilování projektově orientované výuky

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
ROZV/20/FSpS/04/2015
Project Period
4/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt je zaměřen na posílení praktické výuky studentů navazujícího magisterského studia mezifakultního oboru (FSpS - mateřská fakulta, ESF – kooperující fakulta) Management sportu v oblasti projektového řízení. Konkrétně jde o získání schopnosti studentů (absolventů) pro vyhledávání, přípravu, schvalování, financování, řízení, monitorování, následnou kontrolu a realizaci projektů v organizacích státní správy a samosprávy, ziskových a neziskových organizací sportovního charakteru a volnočasových aktivit. S využitím nástrojů projektového řízení a spolupráce s odborníky a firmami z dané oblasti. Tento koncept výuky směřuje ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů daného oboru v praxi ve smyslu akceptování výsledků průzkumu „Uplatnitelnost studentů FSpS MUNI na trhu práce“ (šetření a analýza pro projekt Inovace a modernizace studijních oborů FSPS - IMPACT). Současně jde o zásadní zkvalitňování závěrečných diplomových prací a přípravě studentů na V+V spolupráci i během studia.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.