Aplikace expriementálních a behaviorálních metod pro analýzu veřejné politiky

Project Identification
MUNI/A/1210/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předložený projekt se zaměřuje na posouzení možností, které nabízejí experimentální a behaviorální metody ekonomického zkoumání pro formulaci a analýzu veřejné politiky. Pozornost bude v této souvislosti zaměřena na několik předmětných oblastí veřejné politiky.
První oblastí bude oblast důchodové politiky a procesu penzijní reformy v České republice. Zkušenosti z jiných zemí, zejména Slovenska, či Polska ukazují, že opomenutí behaviorálních aspektů individuálního rozhodování může vést k významným diskrepancím mezi očekávanými a reálnými dopady reforem.
Druhou oblastí je oblast daňové politiky, zejména oblast daňových úniků. Experimentální metoda patří v této oblasti k unikátním nástrojům jak blíže zachytit motivy jinak skrytého jednání, které vede k rozhodnutí o neplacení daní.
Další oblastí bude hledání motivů, které vedou veřejně činné osoby k využití nejrůznějších forem korupčního jednání. Specificky bude pozornost zaměřena na dopady recipročního chování vyvolaného korupcí na rozhodování při zadávání a udělování veřejných zakázek.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.