Project information
Odhad poptávky na trzích dopravních služeb pomocí spotřebitelského průzkumu (TranSurvey)

Project Identification
MUNI/A/1203/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt, který přímo navazuje na projekty spec. výzkumu z let 2004-2014, řeší jednu ze specifických součástí regulace trhu dopravních služeb - modelování poptávky na základě empirických dat. Cílem projektu je ověření vhodného designu spotřebitelských šetření na trzích dopravních služeb (zejména hromadné osobní dopravy autobusové a železniční) a jejich využití pro odhad poptávky na těchto trzích. Studenti magisterských a doktorských studijních programů zpracují pod vedením svých vedoucích a školitelů dílčí výzkumné projektové úkoly v souladu se zaměřením svých diplomových a disertačních prací. V jednotlivých projektech bude ověřena využitelnost spotřebitelských šetření pro modelování poptávky a ověřen vhodný design těchto šetření. Výstupy projektu budou využity v diplomových a disertačních pracích studentů a v samostatných publikacích.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.