Project information
Inovace, "trh" a regionální kontext (InMaReg)

Project Identification
MUNI/A/1208/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Tento projekt specifického výzkumu je zaměřen především na podporu vědecko-výzkumných aktivit studentů doktorského studia. Současně je však koncipován tak, aby bylo možno zapojit do výzkumných aktivit talentované studenty magisterského studia.
Co se odborného zaměření projektu týče, jedná se o jednu z dlouhodobě klíčových výzkumných oblastí na Katedře veřejné ekonomie. Projekt využije toho, že na katedře působí Centrum pro výzkum neziskového sektoru se zkušenostmi s (mezinárodním) výzkumem.
Zastřešujícím tématem je neziskový sektor jakožto nositel sociálních inovací a aplikace tržních principů a postupů v prostředí neziskového sektoru. To vše v regionálním kontextu.
Jedná se o témata v oboru nonprofit studies velmi aktuální, řešená v rámci mezinárodních projektů nejvýznamnějšími kapacitami oboru. V tomto případě počítáme s provázáním studentských aktivit a výzkumných aktivit pracovníků CVNS.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.