Project information
Alokační efektivnost a redistribuční spravedlnost veřejného sektoru. (Efektivnost a spravedlnost VES)

Project Identification
MUNI/A/1232/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Jedná se o návrh projektu, který je pokračováním výzkumných projektů financovaných v letech 2013 a 2014 (projekt MUNI/A/0786/2012 a projekt MUNI/A/0784/2013). Nejde tedy o návrh principiálně nového projektu, ale projekt navazující na výzkum z předchozích let.

Předložený projekt specifického výzkumu je primárně zaměřen na podporu výzkumu studentů doktorského studijního programu v jedné z výzkumných oblastí, která je dlouhodobě osou výzkumného zaměření katedry veřejné ekonomie. Důraz v předloženém projektu je kladen na hodnocení veřejných politik a veřejného sektoru obecně. Projekt předpokládá samostatný výzkum členů řešitelského týmu (zejména doktorandů a jejich školitelů) ve dvou oblastech. První je otázka redistribuční spravedlnosti a spočívá zejména v posouzení dopadů daní a dávek a jejich reforem na českou společnost. Druhou oblastí je otázka efektivnosti prováděných politik, zejména politik regionálních a dílčích politik veřejného sektoru. Jedná se o oblasti, které doktorští studenti, kteří jsou členy výzkumného týmu, zpracovávají v rámci svého doktorského studia.

Cílem projektu je podpořit zejména výzkum prováděný doktorskými studenty a možnosti jeho prezentace (odborné články a konference).

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.