Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace IV.

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1159/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Projekt je zaměřen na podporu výzkumné a vývojové činnosti studentů programů doktorského a magisterského studia, kteří jsou vedeni převážně školiteli, kteří participovali na stejnojmenných projektech specifického výzkumu řešených na FI MU v letech 2010 až 2014. Problematika navrhovaného projektu na uvedené a úspěšně řešené projekty navazuje a dále ji rozšiřuje o perspektivní a originální směry výzkumu tak, aby došlo k dalšímu rozvoji VaV činnosti zúčastněných studentů a dle zaměření i k synergii s výzkumem v budovanému centru CERIT. Jedná se o výzkum a vývoj v oblastech použití formálních metod při modelování, analýze a verifikaci systémů: klasických a zejména stochastických systémů i nekonečně stavových, komplexních a softwarově intenzivních systémů, robotických systémů, komunikačních protokolů a dalších, přírodně motivovaných systémů, zejména biologických a fyzikálních (kvantové výpočty a analýzy jejich vlastností). Další související oblastí je analýza medicínského obrazu, včetně nově vyvíjených metod analýzy s pomocí HW a/nebo SW prostředků. Tyto oblasti jsou na aplikační úrovni často provázány na využívání rozsáhlých výpočetních systémů (například typu cloud atp.) a moderních paralelních architektur, např. typu CUDA, GPGPU (General Purpose Graphic Processing Unit) a many-core GPU. Další popis projektu je strukturován dle jednotlivých oblastí tak, jak byly právě uvedeny a po obsahové stránce jsou specifikovány níže v části "Odborná charakteristika projektu". V oblastech uvedených pod označením A až K pracují tito školitelé - akademičtí zaměstnanci FI MU: A: doc. RNDr. Jiří Barnat, PhD.; B: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.; C: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.; D: prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc;. E: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.; F: prof. RNDr. Michal Kozubek, PhD. doc. RNDr. Pavel Matula, PhD, doc. RNDr. Petr Matula, PhD; G: prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. doc. RNDr. Jan Strejček, PhD; H: prof. RNDr. Antonín Kučera, PhD.; I: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.doc. RNDr. Eva Hladká, PhD; J: doc. Mgr. Radek Pelánek, PhD.; K: doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.

Publications

Total number of publications: 51


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.