Project information
The role of a social worker in a chainging conditions

Project Identification
RV12
Project Period
1/1995 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Labour and Social Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies

Role sociálního pracovníka ve sféře sociální pomoci v nových podmínkách, srovnávací analýza, inventarizace činností související s poskytováním sociální pomoci v celé technologii procesu, definice vlastností a faktorů, které ovlivňují míru intenzity potřebných vlastností, metodika výpočtu normativů kvantitativní a kvalitativní potřebnosti pracovníků, návrh systému odměňování pracovníkĎ sociální pomoci, variantní návrh systému vzdělávání pracovníků pro sféru sociální pomoci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.