Project information
Společenská ontologie a epistemologie společenských věd (BESOG)

Project Identification
MUNI/A/0767/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je prostřednictvím prohloubení integrace a institucionalizace vznikající výzkumné skupiny (BESOG) pokračovat v dlouhodobém úsilí o vytvoření interdisciplinární výzkumné skupiny, která se zapojí se do perspektivní oblasti probíhajícího výzkumu společenské ontologie a epistemologie společenských věd. Projekt vychází ze seminářů zaměřených na toto téma organizovaných od září 2011 se studenty ESF a dalších fakult MU a navazuje na výzkum realizovaný Cambridge Social Ontology Group (CSOG) v čele s ekonomem Tony Lawsonem. Odbornou náplní práce BESOG na rok 2013 je pokračování výzkumu realisticky orientovaných ekonomů vzešlých z rakouského prostředí konce 19. a první poloviny 20. století s akcentem na přístup teorie konceptů/typů. Projekt je orientován na magisterské a doktorské studenty s předpokládaným potenciálem dalšího působení v akademické sféře. Zapojení studentů do přípravy odborných statí probíhá na bázi zpracování dílčích odborných úkolů pod vedením řešitele, případně jím pověřeného člena projektového týmu.

Publications

Total number of publications: 11


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.