Project information
Matematické struktury

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/0838/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt zahrnuje základní výzkum zejména doktorských studentů odborné matematiky (algebry, teorie čísel, matematické logiky, geometrie, topologie, matematické analýzy a učitelství matematiky) v součinnosti s jejich školiteli. Projekt počítá také s podporou doktorských i magisterských studentů při prezentaci jejich výsledků na studentských i mezinárodních konferencích. Ve vědecké práci je kladen důraz zejména na původní matematické výsledky, jejich publikaci v odborných časopisech a prezentaci na konferencích.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.