Project information
Neziskové organizace v kontextu řešení problémů moderní sociálního státu

Project Identification
MUNI/A/0982/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předložený projekt specifického výzkumu se primárně zaměřen na podporu výzkumu studentů doktorského studijního programu v jedné z výzkumných oblastí, která je dlouhodobě součástí výzkumného zaměření katedry.
Zastřešujícím tématem jsou neziskové organizace jakožto poskytovatelé veřejných služeb a nástroje řešení významných ekonomických a sociálních problémů ČR. Jednotliví studenti doktorského studia budou spolu s příslušnými akademickými pracovníky zkoumat neziskový sektor v těchto rovinách: efektivnost neziskové organizace a koncept NNO, neziskové organizace a jejich aktivity při krizových situací, filantropie z pohledu teorie i současné praxe a ekonomická podstata českého neziskového sektoru.


Jedná se vesměs o relativně málo prozkoumaná témata (minimálně v českém prostředí), u kterých lze předpokládat vysoký potenciální přínos jednotlivých autorů, ale současně jde také o témata, která by mohla nalézt pozitivní ohlas při jejich publikaci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.