Geografie cestovního ruchu vybraných zemí východní Evropy (GCRZVE)

Project Identification
MUNI/A/0878/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt svou koncepcí navazuje na předchozí specifický výzkum katedry „Geografie cestovního ruchu v zemích střední Evropy“ řešený v roce 2010. Tentokrát je oblast zájmu rozšířena o vybrané země východní Evropy. Smyslem projektu je vyhodnocení zásadních změn v prostorové organizaci cestovního ruchu jednotlivých zemí. Zkoumán bude vliv transformačních procesů na podmínky rozvoje cestovního ruchu a jeho konkurenceschopnost. Výstupy projektu budou zahrnuty do připravované vědecké monografie Geografie cestovního ruchu vybraných zemí střední a východní Evropy (tisk publikace v roce 2011). Projektu se kromě ESF zúčastní vybraná zahraniční univerzitní pracoviště (Univerzita Wrocław). Publikace v elektronické verzi bude moderní pomůckou pro denní a kombinované studium v oboru Regionální rozvoj a cestovní ruch.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.