Analysis of Impacts of Proposals for Financing of Primary and Secondary Schools in Moravia

Project Identification
RS95R4005
Project Period
1/1995 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem je vytvořit soustavu hodnotících kritérií pro zjištění účinnosti stávajícího systému financování základních a středních škol a použití této soustavy pro vlastní zhodnocení v rozsahu moravských okresů. Výsledek hodnocení bude využit jak pro návrhy na další postup ve způsobu financování, tak pro dotvoření hodnotící soustavy účinnosti způsobu financování.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.