Vybrané aspekty institucionálního prostředí

Project Identification
MUNI/A/0948/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

V průběhu posledních pěti let fungovalo na katedře ekonomie ESF Centrum výzkumu konkurenceschopnosti české ekonomiky (CVKS) pod vedením prof. ing. Antonína Slaného CSc. Jde o projekt výzkumného centra podporovaný ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pod číslem 1M0524. Výstupy tohoto projektu byly obhájeny a činnost centra byla v současnosti prodloužena o další dva roky. Katedra ekonomie usiluje o to, aby na projekt CVKS volně navázala práce doktorandů na katedře. Studenti budou zpracovávat témata rámcově spojená s konkurenceschopností české ekonomiky, jejich činnost však nebude nijak přímo spojená s činností CVKS.
Samotný předložený projekt specifického výzkumu si tedy klade za hlavní cíl zapojení doktorských studentů do vědecké činnosti katedry ekonomie a zvyšování jejich vědecké kvalifikace. Konkrétně se bude jednat o srovnání institucionálních aspektů fungování české ekonomiky ve srovnání s hospodářstvím Rakouska v poslední dekádě. Rakousko v tomto případě působí jako benchmark postupu české transformace a konvergence ekonomického prostředí ke stabilní a plně fungující tržní ekonomice.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.