Ing. Filip Hrůza, Ph.D.

Institute head, Public Administration Institute


Office: 424
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3682
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Filip Hrůza, 16.3.1984, Brno
Department
 • 2018–yet; Faculty of Business and Administration Masaryk University, Department of Public Economics
  2016-yet; Faculty of Business and Administration Masaryk University, Institute for Public Administration
Employment - Position
 • Assistant professor, Department of Public Economics
  Director, Institute for Public Administration
Education and Academic Qualifications
 • 2018: Ph.D.; obtained at Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Czech Republic; dissertation focused on Construction of financial-analytic tool for municpal creditworthiness management
  2009: Ing.; obtained at Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Czech Republic; diploma thesis focused on The optimal state debt policy
Professional experience
 • 2015-2018; Assistant, Faculty of Business and Administration Masaryk University, Department of Public Economics, Czech Republic
  2011–2016; Coordinator/project manager, Faculty of Business and Administration Masaryk University, Czech Republic
  2009–2011 Proveon a.s., Controller
Teaching Activities
 • Public Administration 1
  Marketing, fundraising and communication in non-profit sector
Scientific and Research Activities
 • 2020–present; Strengthening the cooperation of municipalities to solve the problem of "Invisible border" (Ministry for Regional Development of the CR; principal investigator)
  2017-2020; Non-profit sector interactive map (Ministry of Labour and Social Affairs of the CR; co-researcher)
  2017-2019; Identification of key factors in intermunicipal cooperation (GACR; co-researcher)
  2015-2016 Knowledge management in local and regional development (TACR; co-researcher)
  2015 Intermunicipal cooperation as a modern and efficient tool for regional development (OP CR-SR; principal investigator)
  2014-2016 25 years of public administration reforms in V4 countries and future outlook (Visegrad fund - strategic grant; co-researcher)
  2014 The development of regions through inovations (OP CR-SR; principal investigator)
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2019/03/07 – 2019/03/17: University of Delaware, Newark, Other programs, USA
  • GA17-15887S
 • 2018/09/09 – 2018/09/15: University Of Bologna, Bologna, Other programs, ITA
  • Prezentace průběžných dílčích výsledků výzkumného projektu Identifikace klíčových faktorů úspěšné meziobecní spolupráce na University of Bologna a realizace rozhovorů se zástupci veřejné správy realizujícími meziobecní spolupráci ve vybraném správním centru svazku obcí ve Faenze v Itálii.
  • GA17-15887S
 • 2017/07/09 – 2017/07/16: University of Salerno, Salerno, Other programs, ITA
  • Studijně-konzultační pobyt na University of Salerno (Department of Management and Innovation Systems) v rámci spolupráce s ass. prof. Francesca Manes Rossi na preliminárním výzkumu v oblasti analýzy reformy účetních systémů ve veřejném sektoru se zaměřením na municipality na případu ČR a konzultace zkušeností z ostatních zemí.
 • 2015/02/19 – 2015/03/03: University of Delaware, Newark, Other programs, USA
  • Odborná stáž v rámci doktorského studijního programu a souvisejícího výzkumu na School of Public Policy and Administration, University of Delaware.
 • 2014/06/21 – 2014/07/08: University of Delaware, Newark, Other programs, USA
  • Konzultačně-studijní pobyt na institucích Institute for Public Administration a School of Public Policy and administration na univerzitě v Delaware. Transfer poznatků a zkušeností z výzkumu a aplikace v oblasti veřejné správy.
  • MUNI/FR/0107/2014
Activities Outside University
 • 2022 - present; City of Brno; Member of the Marketing Council of the City of Brno
  2022 - present; City of Brno; Member of the Editorial Board of Metropolitan (Oficial city journal)
  2022 - 2023; Ministry of Finance of the Czech Republic; member of the expert committee within the project Strengthening the management and control of public finances
  2021 - present; South Moravian Region; member of the Committee for IT and e-government of the South Moravian Region Council
  2018-yet; Municipal district Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Czech Republic, 3rd vice-mayor with the agenda: budget, participation and new media
  2017-2019; The Office of the Government of the Czech Republic, European Affairs Section; coordinator/analyst
  2010–2018; Municipal district Brno - Řečkovice a Mokrá Hora municipality; member of the financial committee
  2010-2018; Municipal district Brno - Řečkovice a Mokrá Hora municipality; member of the sport commission
  2005-2013 head of marketing, KP Brno Handball 1920 (sport club)
  07-12/2008; Ministry of Finance CR, internship at the department 37 - Financial Policy
Major Publications
 • HRŮZA, Filip, Petr VALOUCH, Eduard BAKOŠ, Jana VODÁKOVÁ, Markéta PÁLENÍKOVÁ, Petra DVOŘÁKOVÁ a Kateřina ŠŤASTNÁ. Analýza fungování vnitřních kontrolních systémů orgánů veřejné správy. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 124 s. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.60791/rr22-8kvh. Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí info
 • PADOVANI, Emanuele, Filip HRŮZA, Andrea GARLATTI, Léonard GOURBIER, Silvia IACUZZI, Sarah MÜLLER, Iris SALITERER, Kateřina ŠŤASTNÁ a Petr VALOUCH. Comparative Analysis of Germany, France and Italy and recommendations for the Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 263 s. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.60791/rr22-z2h6. Mezinárodní konference k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí info
 • HRŮZOVÁ, Lucia a Filip HRŮZA. Local Government Communication: Reaching out through Facebook. Lex localis - Journal of Local Self-Government. Maribor (Slovenia): Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2021, roč. 19, č. 2, s. 217-243. ISSN 1581-5374. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4335/19.2.217-241(2021). URL info
 • HRŮZA, Filip, Vilém PAŘIL, František KALOUDA, Tomáš HRDLIČKA a Lucia HRŮZOVÁ. Analýza projektu plavání v Chotěboři. Brno: Město Chotěboř, 2020, 92 s. URL info
 • BAKOŠ, Eduard, Daniel NĚMEC, Filip HRŮZA a Troy MIX. Emerging Topics on Inter-municipal Cooperation in the Czech Republic: Policy Networking, Regionalization and Financial Indicators. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2020, roč. 18, č. 3, s. 579-602. ISSN 1581-5374. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4335/18.3.579-602(2020). URL info
 • ŽÁČEK, Jan, Filip HRŮZA a Stanislav VOLČÍK. The Impact of EU Funds on Regional Economic Growth of the Czech Republic. Czech Journal of Economics and Finance. Charles University, Faculty of Social Sciences, 2019, roč. 69, č. 1, s. 76-94. ISSN 0015-1920. URL info
 • HRŮZA, Filip a Lucia MAKÝŠOVÁ. Social media usage in local governments – A case study of the Czech Republic. In 2019 American Society for Public Administration Annual Conference. 2019. URL info
 • HRŮZA, Filip, Stanislav VOLČÍK, Jan BITTNER, Daniel KNÝ a Alice KRUTILOVÁ. Využívání makroevaluací a makroekonomických modelů členskými státy EU. Praha: Úřad vlády ČR, 2019, 17 s. URL info
 • HRŮZA, Filip a Sandra NOVOTNÁ. Municipal bankruptcy in the Czech and Slovak Republic (case study). Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D. Česká republika: University of Pardubice, 2017, roč. 24, č. 39, s. 63-74. ISSN 1211-555X. URL info
 • MIX, Troy, Eduard BAKOŠ a Filip HRŮZA. Advancing Comparative Research on the Extent and Impacts of Intermunicipal Cooperation. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 45-51. ISBN 978-80-210-8082-9. info
 • HRŮZA, Filip a Francesca MANES ROSSI. Introducing accrual accounting in the Czech Local Governments: challenges and risks. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 131-138. ISBN 978-80-210-8082-9. URL info
 • HRŮZA, Filip, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Jana TŮMOVÁ, Eduard BAKOŠ, Michal PINK, Otto EIBL, Irena PONČÍKOVÁ a Václav DOKOUPIL. Strategický plán rozvoje pro město Němčice nad Hanou 2016-2022. Brno: město Němčice nad Hanou, 2016, 77 s. info
 • ŠPAČEK, David, Milan Jan PŮČEK, Juraj NEMEC, Filip HRŮZA, Eduard BAKOŠ a Mirka WILDMANNOVÁ. ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ - metodika pro podporu nastavení vnitřních procesů. 2016. info
 • HRŮZA, Filip a Petr VALOUCH. Public Sector Accounting Policy Reform in the Czech Republic: Experience from Local Governments (pilot). European Financial and Accounting Journal. Česká republika: University of Economics, Prague, Publishing house Oeconomica, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 17-38. ISSN 1805-4846. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/j.efaj.172. URL info
 • HRŮZA, Filip. Modern Public Finance and Public Trust. In PA Times Online. American Society for Public Administration, 2015. URL info
 • HRŮZA, Filip. Public sector organization financial ratios’ recent development as a matter of financial innovation. Investment Management and Financial Innovations. Ukrajina, 2015, roč. 12/2015, č. 2, s. 88-95. ISSN 1810-4967. URL info
 • HRŮZA, Filip a Petr VALOUCH. Innovation of Public Financial Management Practice Trough New Accounting and Management Approach. Online. In ZHU Xiaoning and ZHAO Shurong. PROCEEDINGS OF 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION(10th). Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China Press (UESTC Press), 2014, s. 621-628. ISBN 978-7-5647-2652-2. URL info
 • SEDMIHRADSKÁ, Lucie a Filip HRŮZA. Rebudgeting in Czech towns. Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues. 2014, roč. 17, č. 3, s. 101-110. ISSN 1212-3951. info
 • HRŮZA, Filip. Finančně-analytické nástroje a české municipality (teorie a praxe). Scientific papers of the university of Pardubice Series D. 2013, No. 29, 4/2013, s. 47-60. ISSN 1211-555X. URL info

2024/04/08

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.