doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Department head, Department of Business Management


Office: 527
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3720
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Department
 • Department of Corporate Economy
  Econ Muni
 • Department of Psychology
  FSS Muni
Employment - Position
 • Head of Department
Education and Academic Qualifications
 • 2021: Habilitation in Business Management, Econ Muni
 • 2013: Ph.D. in Social Psychology; FSS Muni, Brno
 • 2009: Master degree in Finance; Econ Muni, Brno
 • 2008: Master degree in Psychology; FSS Muni, Brno
 • 2006: Bachelor degree in Psychology, Political Sciece; FSS Muni, Brno
Teaching Activities
 • Managerial Psychology, Intercultural communication, Personnel psychology, Orgnaizational Psychology
Scientific and Research Activities
 • 2020-2022 When Close Relationships Matter: A Longitudinal Study of Psychological Capital Development (GA20-03810S)
 • 2019 - 2021: Fungující a efektivní řízení znalostí v projektech (TL02000304)
 • 2019: Faktory ovlivňující pracovní výkon (MUNI/A/1376/2018)
 • 2019: Faktory ovlivňující rozhodování stakeholderů: Experimenty (MUNI/A/1148/2018)
 • 2019: Dárcovství ve výzkumech psychologie, sociologie a sociální antropologie (smluvní výzkum)
 • 2018: Faktory ovlivňující výkon a postoje pracovníků: důkazy o kauzalitě(MUNI/A/0880/2017)
 • 2018: Důsledky zpětné vazby na výkonnost na individuální a podnikové úrovni (MUNI/A/0920/2017)
 • 2017: Leader jako klíčový faktor výkonu týmu (MUNI/A/1081/2016)
 • 2016: Behaviorálně ekonomické experimenty v marketingu a managementu (MUNI/A/1021/2015)
 • 2016: Transformační vedení, pracovní spokojenost a pracovní výkon (MUNI/A/1077/2015)
 • 2015: Pracovní postoje a pracovní výkon (MUNI/A/1088/2014)
 • 2012 - 2014: Efektivní vůdcovství: integrující přístup (GAP403/12/0249)
 • 2010 - 2012: Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí (MUNI/A/0905/2009)
Internship
 • 2020: Europa University Flensburg, International Institute of Management and Economic Education, short research intership
 • 2012 + 2013: Ecole de Management Caen, France, Lecturer at Intensive Erasmus Project
 • 2008: TU Chemnitz, Germany, Psychology, Erasmus
Activities Outside University
 • Member of European Association of Work and Organizational Psychology
 • Member of Czech Society for Logotherapy and Existential Analysis
 • Member of Czech-Moravian Psychological Society
Awards Related to Science and Research
 • 2019: Dean's prize for young researchers, best paper
Major Publications
 • PROCHÁZKA, Jakub, Pavol KACMAR, Tereza LEBEDOVÁ, Ludmila DUDÁŠOVÁ a Martin VACULÍK. The Revised Compound Psychological Capital Scale (CPC-12R): Validity and cross-cultural invariance in an organizational context. International Journal of Mental Health and Addiction. New York: Springer, 22 s. ISSN 1557-1874. doi:10.1007/s11469-023-01135-6. 2024. URL info
 • DUDÁŠOVÁ, Ludmila, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Psychological capital, social support, work engagement, and life satisfaction: a longitudinal study in COVID‑19 pandemic. Current psychology. s. 1-15. ISSN 1936-4733. doi:1007/s12144-024-05841-9. 2024. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Jakub NOVÁČEK a Martin VACULÍK. The evaluation of personnel selection methods by HR practitioners : The effect of reference and its interaction with information about validity. International Journal of Human Resource Management. Abingdon: Taylor & Francis, roč. 34, č. 16, s. 3233-3251. ISSN 0958-5192. doi:10.1080/09585192.2022.2117563. 2023. Full paper info
 • OPATRNÁ, Zuzana a Jakub PROCHÁZKA. Work-life balance policies and organizational financial performance: a scoping review. Employee Relations. Bingley: Emerald Publishing ltd, roč. 45, č. 7, s. 103-120. ISSN 0142-5455. doi:10.1108/ER-09-2022-0417. 2023. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Katarína PARIĽAKOVÁ, Patrik RUDOLF, Vojtěch BRUK, Rút JUNGWIRTHOVÁ, Sára FEJTOVÁ, Radomír MASARYK a Martin VACULÍK. Pain as Social Glue : A Preregistered Direct Replication of Experiment 2 of Bastian et al. (2014). Psychological Science. Thousand Oaks: SAGE Publications, roč. 33, č. 3, s. 463-473. ISSN 0956-7976. doi:10.1177/09567976211040745. 2022. URL info
 • JANOUŠKOVÁ, Adéla, Jakub KOCYAN, Magdaléna ŠÍMOVÁ, Kamila UVÍROVÁ, Kamila ZAHRADNÍČKOVÁ, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. The effect of font readability on the Moses illusion : A replication study. CONSCIOUSNESS AND COGNITION. San Diego: Elsevier, roč. 99, March, s. 1-9. ISSN 1053-8100. doi:10.1016/j.concog.2022.103284. 2022. URL info
 • HEREC, Jonáš, Jaroslav SÝKORA, Kamil BRAHMI, David VONDRÁČEK, Oldřiška DOBEŠOVÁ, Martin SMĚLÍK, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Reflection and Reasoning in Moral Judgment : Two Preregistered Replications of Paxton, Ungar, and Greene (2012). Cognitive Science. Hoboken: Wiley, roč. 46, č. 7, s. 1-11. ISSN 0364-0213. doi:10.1111/cogs.13168. 2022. Full-text online info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Yulia FEDOSEEVA a Petr HOUDEK. A field experiment on dishonesty: A registered replication of Azar et al. (2013). Journal of Behavioral and Experimental Economics. New York: ELSEVIER SCIENCE INC, roč. 90, February, s. 1-6. ISSN 2214-8043. doi:10.1016/j.socec.2020.101617. 2021. Full-text at Science Direct info
 • DUDÁŠOVÁ, Ludmila, Jakub PROCHÁZKA, Martin VACULÍK a Timo LORENZ. Measuring psychological capital : Revision of the Compound Psychological Capital Scale (CPC-12). PLOS ONE. San Francisco: Public Library of Science, roč. 16, č. 3, s. 1-17. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0247114. 2021. article - open access info
 • DOLEŽALOVÁ, Barbora, Natalie HUBÁČKOVÁ, Kamila LÁTALOVÁ, Eliška VÝBOROVÁ, Markéta ŽÁKOVÁ, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Can the color red trick you into drinking less? A replication study. Appetite. London: ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, roč. 167, December, s. 1-6. ISSN 0195-6663. doi:10.1016/j.appet.2021.105619. 2021. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Kateřina BÍLOVSKÁ, Adam ŤÁPAL, Martina FEJFAROVÁ a Martin VACULÍK. Dotazník designu pracovní pozice (WDQ) : Validační studie českého překladu. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, roč. 64, č. 2, s. 168-183. ISSN 0009-062X. 2020. abstrakt článku na webu časopisu info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin OVČAŘÍ a Michal ĎURINÍK. Sandwich feedback: The empirical evidence of its effectiveness. Learning and Motivation. Elsevier, roč. 71, August, s. 1-10. ISSN 0023-9690. doi:10.1016/j.lmot.2020.101649. 2020. Článek na webu časopisu info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Tabea SCHEEL, Petr PIROŽEK, Tomáš KRATOCHVÍL, Cristina CIVILOTTI, Martina BOLLO a Daniela Acquadro MARAN. Data on work-related consequences of COVID-19 pandemic for employees across Europe. Data in Brief. Amsterdam: Elsevier, roč. 32, October, s. 1-14. ISSN 2352-3409. doi:10.1016/j.dib.2020.106174. 2020. Full-text online info
 • FIKRLOVÁ, Jana, Lenka ČECHOVÁ, Tereza LEBEDOVÁ, Patrik PÝCHA, Alena ŠEŠULKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. The power of red : The influence of colour on evaluation and failure – A replication. Acta Psychologica. Amsterdam: Elsevier, roč. 198, July, s. 1-5. ISSN 0001-6918. doi:10.1016/j.actpsy.2019.102873. 2019. článek v databázi ScienceDirect info
 • ZÁLIŠ, Ladislav, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Mind the silver bullet thinking : A multilevel study on the impact of manager trait mindfulness on subordinate objective job performance. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Research Foundation, roč. 10, September, s. 1-6. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2019.02171. 2019. Full-text na webu časopisu (open source) info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Anna ŽIDLICKÁ, Hynek CÍGLER, Martin VACULÍK a Howard J. KLEIN. The Czech adaptation of the Klein et al’s unidimensional targer-neutral scale of commitment. E+M Ekonomie a Management. Technická univerzita v Liberci, roč. 22, č. 4, s. 52-67. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2019-4-004. 2019. Článek na webu časopisu info
 • KRAJINA, Anida a Jakub PROCHÁZKA. Motives behind voting and the perception of the motives: Paradox of voting in Bosnia and Herzegovina. Eurasian Economic Review. New York: Springer, roč. 8, č. 3, s. 451-483. ISSN 1309-422X. doi:10.1007/s40822-017-0087-8. 2018. On-line article info
 • ĎURINÍK, Michal, Jakub PROCHÁZKA a Hynek CÍGLER. The Short Maximization Inventory. Judgment and Decision Making. Tallahassee (FL, USA): Society for Judgment and Decision Making, roč. 13, č. 1, s. 123-136. ISSN 1930-2975. doi:10.1017/S1930297500008871. 2018. full-text (online) info
 • KAŠPÁRKOVÁ, Ludmila, Martin VACULÍK, Jakub PROCHÁZKA a Wilmar B. SCHAUFELI. Why resilient workers perform better : the roles of job satisfaction and work engagement. Journal of Workplace Behavioral Health. Routledge, roč. 33, č. 1, s. 43-62. ISSN 1555-5240. doi:10.1080/15555240.2018.1441719. 2018. full-text (online) info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Petr SMUTNÝ a Stanislav JEŽEK. Leader traits, transformational leadership and leader effectiveness : A mediation study from the Czech Republic. Journal of East European Management Studies. Baden-Baden: Nomos, roč. 23, č. 3, s. 474-501. ISSN 0949-6181. doi:10.5771/0949-6181-2018-3-474. 2018. full-text (online) info
 • SUCHOMELOVÁ, Aneta, Jakub PROCHÁZKA a Michal ĎURINÍK. Personal interest branding: Source of price premium. Journal of International Consumer Marketing. TAYLOR & FRANCIS LTD, roč. 29, č. 1, s. 27-34. ISSN 0896-1530. doi:10.1080/08961530.2016.1236309. 2017. Full-text, journal website info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Helena GILOVÁ a Martin VACULÍK. The relationship between transformational leadership and engagement : Self-efficacy as a mediator. Journal of Leadership Studies. Hoboken: John Wiley & Sons, roč. 11, č. 2, s. 22-33. ISSN 1935-2611. doi:10.1002/jls.21518. 2017. článek na stránkách časopisu info
 • LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. The influence of candidate social effectiveness on assessment center performance ratings: A field study. International Journal of Selection and Assessment. roč. 24, č. 2, s. 150-160. ISSN 0965-075X. doi:10.1111/ijsa.12137. 2016. URL info
 • SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. The relationship between managerial skills and managerial effectiveness in a Managerial simulation game. Revista Innovar. Columbia, roč. 26, č. 62, s. 11-22. ISSN 0121-5051. doi:10.15446/innovar.v26n62.59385. 2016. On-line version of the original article info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Marcela LEUGNEROVÁ, Soňa DOČEKALOVÁ, Anna HLAVAČKOVÁ, Veronika MORHÁČOVÁ, Kateřina NEŠPOROVÁ, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. Do men conform more than women in the recognition and labeling of emotions? Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, roč. 58, č. 4, s. 251-258. ISSN 0039-3320. doi:10.21909/sp.2016.04.721. 2016. Online archiv časopisu info
 • PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. Transformační vedení: "Normativní" psychologická teorie efektivního vedení lidí. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav akademie věd České republiky, roč. 59, č. 2, s. 137-149. ISSN 0009-062X. 2015. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Marie SOUČKOVÁ a Marcela LEUGNEROVÁ. Encyklopedie psychologie práce. Brno: Masarykova univerzita. 156 s. n/a. ISBN 978-80-210-7744-7. doi:10.13140/2.1.2641.4884. 2015. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. Work satisfaction and work performance: An experimental examination of a causal model (Research proposal) (Poster). In 17th Congress of European Association of Work and Organizational Psychology 2015. 2015. info
 • PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Psychologie efektivního leadershipu. Praha: Grada. 152 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4646-3. 2013. URL info
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Adam ŤÁPAL, Luboš BRABENEC, Radomír MACEČEK, Jan Jiří BUCHTA, Jakub PROCHÁZKA, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. The color black and situational context: Factors influencing perception of an individual's aggressiveness and respectability. Studia psychologica: an international journal of research and theory in psychological sciences. Bratislava, SK: Slovenská akadémia vied, roč. 55, č. 4, s. 321-333. ISSN 0039-3320. 2013. URL info
 • PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. The relationship between prosocial behavior and the expectation of pro social behavior. Studia Psychologica. Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences, roč. 54, č. 4, s. 363-372. ISSN 0039-3320. 2011. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Mojmír SNOPEK. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijmací zkoušce z Testu studijních předpokladů. Brno: Masarykova univerzita. 49 s. ISBN 978-80-210-5133-1. 2010. info
 • VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA a Petr KVĚTON. The relation between prosocial behaviour and demanding prosocial behaviour. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, roč. 49, č. 2, s. 157-166, 9 s. ISSN 0039-3320. 2007. info

2021/11/03

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.