Qualifications

Finished procedures

Habilitation procedures
Applicant's name at procedure initiation Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
Applicant's workplace at procedure initiation Faculty of Economics and Administration
Procedure field Finance
Faculty implementing procedure Faculty of Economics and Administration
Procedure status procedure terminated
Procedure initiation date 3 Aug 2018
Procedure conclusion date 18 Feb 2019
Habilitation thesis (publicly available part) Financial Reporting of Small and Medium-Sized Entities
Habilitation thesis reviewers prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. (Faculty of Economics and Administration MU)
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta)
Reviewers' thesis reports Report 1 | Report 2 | Report 3
Public lecture 28 Jan 2019 | Lecture Evaluation
habilitation board
Chair prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
Members prof. Ing. Peter Markovič, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového manažmentu)
prof. Libuše Müllerová, CSc. (VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra finančního účetnictví a auditingu)
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (Faculty of Economics and Administration MU)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (Faculty of Economics and Administration MU)
Board decision Board Decision
Faculty scientific board session date 18 Feb 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.