doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Associate professor, Department of Public Economics


Office: 423
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3034
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae (EAPEAA)

1) Name, academic rank and title, date of appointment
 • Jana Soukopová
 • Assistant Professor
 • Date of appointment: 1.9.2006
2) Academic degrees
 • 2005: doctoral degree, Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, Economy-management, dissertation title: "Evaluation Methods of Public projects"
 • 1999: master degree, Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Business Economy, topic of diploma thesis: "The EU Internal Market - Perspectives for the Accession of the CR"
 • 1998: master degree, Masaryk University, Faculty of Science, Applied Mathematics - Mathematics-Economics, topic of diploma thesis: "Public debt of the Czech Republic"
3) Primary teaching areas and teaching experience
 • Teaching in courses: Evaluation Methods of Public Projects, Environmental Economics
 • Guidance of bachelor's and master's thesis
 • Teaching experience:
  2006 - now: Faculty of Economics and Administration, Masaryk University
  1999 - 2002: Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno (Economics, Financial Markets)
5) Research
 • 2008 - 2010: Researcher in the project of the Ministry of the Environment of the Czech Republic (VaV SP/4i1/54/08) on topic "Analysis of municipal budgets efficiency in relation to the environmental protection".
 • 2007 - 2010: co-researcher in the project of the Ministry of the Environment of the Czech Republic (VaV SP/4I2/26/07) on topic "Proposal of new indicators for continuous monitoring efficiency of environmental management systems with respect to branches (NACE) and system of their environmental reporting with evaluation relationships among environment, economy and society".
 • 2007 - co-researcher in the project of the Czech Grant Agency (GA402/05/0974) on topic "Share of non-state nonprofit organizations on provision of public services in CR"
6) Significant practitioner experience
 • 1996 - 2005: HZ Praha, Ltd., Auditor assistant
7) Involvement in academic and professional associations
 • none
8) Selected involvement in public service activities
 • none
9) Selected consulting activities
 • 1998 - now: Eco-management, Ltd., Specialist in financial and economic analysis of public projects, accredited adviser EOP, specialist in environmental valuation
 • 2008 - now: Brno City Municipality, Urban Planning and Development Department (OUPR), Project REURIS (Revitalisation of Urban River Spaces), Consultant in environmental economics
4) Publications
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Beáta MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Juraj NEMEC a Markéta ŠUMPÍKOVÁ. Institutional factors determining costs of municipal waste management in the Czech Republic. Waste Management. OXFORD (ENGLAND): ELSEVIER LTD, 2022, roč. 144, May, s. 527-532. ISSN 0956-053X. doi:10.1016/j.wasman.2022.04.026. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Stanislav ČURDA, Michal STRUK, Dominika TÓTHOVÁ a Zuzana BEDŘICHOVÁ. Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství v závislosti na charakteristikách kraje. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 196 s. URL info
 • TÓTHOVÁ, Dominika a Jana SOUKOPOVÁ. The Financial Burden of Acute Nasopharynx and Acute Bronchitis of Children from Different Perspectives: The Cost-Of-Illness Study in the Czech Republic. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. University of Pardubice, 2021, roč. 29, č. 3, s. 1-14. ISSN 1211-555X. doi:10.46585/sp29031414. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Stanislav ČURDA, Dominika TÓTHOVÁ, Michal STRUK, Michaela DVOŘÁKOVÁ a Michal RADVAN. Analýza potenciálu oběhového hospodářství a koncepce plánu oběhového hospodářství vybraných měst Jihomoravského kraje. Brno: neuveden, 2020. 280 s. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Jiří BARTOŠ, Dominika TÓTHOVÁ, Michal STRUK a Stanislav ČURDA. Webový portál projektu TL01000305. 2020. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Gabriela VACEKOVÁ. Internal Factors of Intermunicipal Cooperation: What matters most and why? Local Government Studies. Taylor & Francis, 2018, roč. 44, č. 1, s. 105-126. ISSN 0300-3930. doi:10.1080/03003930.2017.1395739. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Beáta MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ a Juraj NEMEC. The Efficiency of Local Service Delivery: The Czech Republic and Slovakia. In Ivan Koprič, Hellmut Wollmann, Gerard Marcou. Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe. London: Palgrave McMillan, 2018. s. 151-170. Governance and Public Management. ISBN 978-3-319-61090-0. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Tomáš SLÁDEČEK. Intermunicipal Cooperation in Municipal Waste Management and Its Effects on Cost-Effectiveness. Waste forum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 17-25. ISSN 1804-0195. info
 • RYBOVÁ, Kristýna, Jan SLAVÍK, Boris BURCIN, Jana SOUKOPOVÁ, Tomáš KUČERA a Alena ČERNÍKOVÁ. Socio-demographic determinants of municipal waste generation: case study of the Czech Republic. Journal of Material Cycles and Waste Management. Springer Japan, 2018, roč. 20/2018, č. 3, s. 1884-1891. ISSN 1438-4957. doi:10.1007/s10163-018-0734-5. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Jiří HŘEBÍČEK a Zdeněk HORSÁK. How can calculation methods affect a common EU target for municipal waste recycling? Waste forum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 514-525. ISSN 1804-0195. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. členka vědecké rady České asociace oběhového hospodářství. Vědecká rada České asociace oběhového hospodářství, 2018 - 2021. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. členka pracovní skupiny Ministerstva životního prostředí ČR. Pracovní skupina MŽP ČR k přípravě Strategického rámce oběhového hospodářství České republiky „CIRKULÁRNÍ ČESKO 2040", 2018 - 2020. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. členka Odborného orgánu hodnotitelů (OOH). Odborný orgán hodnotitelů (OOH) - poradní orgán RVVI, 2018 - 2021. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Michal STRUK a Jiří HŘEBÍČEK. Population Age Structure and the Cost of Municipal Waste Collection. A case study from the Czech Republic. Journal of Environmental Management. London, England: Elsevier, 2017, roč. 203, P2, s. 655-663. ISSN 0301-4797. doi:10.1016/j.jenvman.2016.03.030. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Daniel KLIMOVSKÝ a František OCHRANA. Key Factors for Public Utility Efficiency and Effectiveness: Waste Management Services in the Czech Republic. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2017, roč. 65/2017, č. 2, s. 143-157. ISSN 0013-3035. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Gabriela VACEKOVÁ a Daniel KLIMOVSKÝ. Local waste management in the Czech Republic: Limits and merits of public-private partnership and contracting out. Utilities Policy. Netherlands: Elsevier, 2017, roč. 48, October 2017, s. 201-209. ISSN 0957-1787. doi:10.1016/j.jup.2017.09.005. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, František OCHRANA, Daniel KLIMOVSKÝ a Beáta MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ. Factors Influencing the Efficiency and Effectiveness of Municipal Waste Management Expenditure. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2016, roč. 14, č. 3, s. 359-378. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/14.3.358-378. info
 • NEMEC, Juraj a Jana SOUKOPOVÁ. Mixed System: Transformation and Current Trends in the Provision of Local Public Services in the Czech and Slovak Republics. In Wollman, H.; Koprić, I.; Marćou, G. Public and Social Services in Europe - From Public and Municipal to Private Sector Provision. Netherlands: Palgrave Macmillan, 2016. s. 151-168. The Governance and Public Management Series, 1. ISBN 978-1-137-57499-2. doi:10.1057/978-1-137-57499-2_11. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Meziobecní spolupráce jako faktor nákladové efektivnosti a odpadové hospodářství obcí. In Klímová, V.; Žítek, V. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 753-759. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-96. info
 • NEMEC, Juraj, Michal PLAČEK, Lucie SEDMIHRADSKÁ a Jana SOUKOPOVÁ. Local Government in the Czech Republic. In Mariusz Wiktor Sienkiewicz; Katarzyna Kuc_Czajkowska. Local Government in Selected CEE Countries: Experiences, Reforms and Determinants of Development. Lublin: Marie Curie Sklodowska University Press, 2016. s. 55-72. University monographs. ISBN 978-83-7784-850-0. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Daniel KLIMOVSKÝ. Local Governments and Local Waste Management in the Czech Republic: Producers or Providers ? NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. NISPAcee - Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, 2016, roč. 9, č. 2, s. 217-237. ISSN 1337-9038. doi:10.1515/nispa-2016-0021. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Jiří HŘEBÍČEK a Zdeněk HORSÁK. History of Local Self-government and Public Administration in the Lands of Bohemia Crown in Relation to Waste Management. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. MARIBOR (SLOVENIA): Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2015, roč. 13, č. 1, s. 79-99. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/13.1.79-99(2015). URL info
 • BAKOŠ, Eduard, Jana SOUKOPOVÁ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. The Historical Roots of Local Self-Government in Czech and Slovak Republics. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2015, roč. 13, č. 1, s. 1-19. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/13.1.1-19(2015). info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Gabriela VACEKOVÁ. Competition and Municipal Waste Management Expenditure: Evidence from the Czech Republic, Olomouc Region. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. Pardubice: University of Pardubice, 2015, roč. 22, č. 35, s. 128-138. ISSN 1211-555X. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Jiří HŘEBÍČEK, Michal STRUK, Jiří KALINA, Jan PRÁŠEK a Jiří VALTA. Metodika hodnocení efektivnosti výdajů obcí na odpadové hospodářství. 2015. Na webovém odkaze je metodika spolu se software, který je nástrojem k jejímu jednodužšímu využití subjekty veřejné sporávy (obce, kraje) info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Tereza ŠINKYŘÍKOVÁ. Standard or Implicit VAT rate? In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2014. s. 90-98. ISBN 978-80-210-6611-3. info
 • BAKOŠ, Eduard a Jana SOUKOPOVÁ. Territory Unit Evaluation - a Case Study in Districts in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2014. s. 19-26. ISBN 978-80-210-6611-3. info
 • MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta, Juraj NEMEC a Jana SOUKOPOVÁ. The Economics of Waste Management: Evidence from the Czech Republic and Slovakia. Lex localis - Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2014, roč. 12, č. 3, s. 431-449. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/12.3.431-449(2014). info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Jiří HŘEBÍČEK, Jiří KALINA, Vojtěch FICEK, Jan PRÁŠEK a Jiří VALTA. Podklad při tvorbě novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - Analýza možnosti navýšení skládkovacího poplatku, hodnocení dopadů na výdaje obcí. 2014. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Jiří KALINA a Jana SOUKOPOVÁ. Integrated Economic Model of Waste Management: Case Study for South Moravia Region. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, roč. 61, č. 4, s. 917-922. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361040917. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Ivan MALÝ. Competitive environment in waste management and its impact on municipal expenditures. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2013, roč. 61, č. 4, s. 1113-1119. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361041113. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Eduard BAKOŠ. Methodology and Information System for Evaluating Environmental Protection Expenditure Efficiency at the Local Level. In Hřebíček, J.; Schimak, G.; Kubásek, M.; Rizzoli, A.E. ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: FOSTERING INFORMATION SHARING. Neusiedl am See: Springer Berlin Heidelberg, 2013. s. 560-570. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_52. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Eduard BAKOŠ, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Lenka FUROVÁ. The Model of Territory Unit Evaluation for Allocation of Resources on Flood Protection. In Hřebíček, J.; Schimak, G.; Kubásek, M.; Rizzoli, A.E. ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: FOSTERING INFORMATION SHARING. Neusieidel am See, Austria: Springer Berlin Heidelberg, 2013. s. 641-650. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_60. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Ivan MALÝ, Jiří HŘEBÍČEK a Michal STRUK. Decision Support of Waste Management Expenditures Efficiency Assessment. In Hřebíček, J.; Schimak, G.; Kubásek, M.; Rizzoli, A.E. ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: FOSTERING INFORMATION SHARING. Heidelberg: Springer, 2013. s. 651-660. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_61. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Ivan MALÝ a Vojtěch FICEK. Má konkurenční prostředí vliv na výdaje obcí na nakládání s KO v ČR? Waste forum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 231-239. ISSN 1804-0195. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Michael ŠTENCL, Oldřich TRENZ a Jana SOUKOPOVÁ. Current Trends in Corporate Performance Evaluation and Reporting in the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT. WSEAS Press, 2012, roč. 6/2012, č. 1, s. 39-48. ISSN 1109-9577. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Jiří KALINA. Mathematical model of economics of municipal waste management. In Jaroslav Ramík and Daniel Stavárek. Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012. 1. vyd. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2012. s. 823-829. ISBN 978-80-7248-779-0. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Michal STRUK. An Approach to the Analysis of Current Municipal Waste Expenditures Efficiency Based on the Determination of "Minimal Value". In Špalková, D., Furová, L. Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, 2012. s. 89-98. ISBN 978-80-210-5822-4. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Michal STRUK. Method of “minimal value” in the analysis of efficiency of current municipal expenditures on waste management. WASTE FORUM. Praha: CEMC, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 162-172. ISSN 1804-0195. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Ivan MALÝ. Vliv konkurence na výši výdajů na nakládání s odpady obcí Jihomoravského kraje. WASTE FORUM. Praha: CEMC, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 173-183. ISSN 1804-0195. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Lenka FUROVÁ. Macroeconomc Implication of the Floods - a Case Study for the Regions of the Czech Republic. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. 60, č. 7, s. 289-298. ISSN 1211-8516. info
 • ŠINKYŘÍKOVÁ, Tereza a Jana SOUKOPOVÁ. Impact of standard rate of VAT on tax mix in EU 27. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. 60, č. 7, s. 369-378. ISSN 1211-8516. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Ivan MALÝ, Eduard BAKOŠ, Jarmila NESHYBOVÁ, David ŠPAČEK, Jiří HŘEBÍČEK a Miroslav HÁJEK. Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost. 2011. vyd. Brno: nakladatelství Littera, 2011. 237 s. I, 1. ISBN 978-80-85763-60-7. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Michal STRUK. Methodology for the Efficiency Evaluation of the Municipal Environmental Protection Expenditure. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Chennai, India: Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 2011, roč. 359, AICT, s. 327-340. ISSN 1868-4238. doi:10.1007/978-3-642-22285-6_36. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Běžné výdaje obcí na nakládání s odpady a jejich nákladová efektivnost – případová studie pro Jihomoravský kraj. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4/2011, č. 1, s. 91-103. ISSN 1802-503X. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Michael ŠTENCL, Oldřich TRENZ a Jana SOUKOPOVÁ. Corporate Performance Evaluation and Reporting. In International Conference on Environment, Economics, Energy, Devices, Systems, Communications, Computers, Pure and Applied Mathematics. USA: WSEAS Press, 2011. s. 338-343. ISBN 978-1-61804-028-2. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Výdaje obcí na nakládání s komunálním odpadem v okrese Vyškov a jejich efektivnost. WASTE FORUM. Praha: CEMC, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 218-226. ISSN 1804-0195. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Jiří HŘEBÍČEK. Model of cost and price relationships for municipal waste management of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011, roč. 59/2011, č. 7, s. 371--378. ISSN 1211-8516. info
 • STRUK, Michal a Jana SOUKOPOVÁ. Efficiency of the current municipal waste expenditure - methodology approach and its application. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011, roč. 59/2011, č. 7, s. 379-386. ISSN 1211-8516. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Eduard BAKOŠ, Marie DOLEŽELOVÁ, Barbora KAPLANOVÁ, Viktor KULHAVÝ a Jarmila BERÁNKOVÁ. Ekonomika životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 330 s. ISBN 978-80-210-5644-2. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Jiří HŘEBÍČEK, Michael ŠTENCL a Oldřich TRENZ. Integration of economic, environmental, social and corporate governance performance and reporting in enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011, roč. 59/2011, č. 7, s. 157--166. ISSN 1211-8516. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Výdaje obcí do oblasti ochrany vod a faktory pro měření jejich efektivnosti. In Makroekonomické aspekty environmentálního účetnictví a reportingu. 2011. vyd. Pardubuice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 45-57. monografie. ISBN 978-80-7395-424-6. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Eduard BAKOŠ. Analýza efektivnosti výdajů obcí ČR na životní prostředí - případová studie pro odpadové hospodářství. Studia oecologica. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2010, roč. 2010/IV, 1/2010, s. 37-46. ISSN 1802-212X. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Michal HEJČ a Jana SOUKOPOVÁ. Analýza nákladových a cenových vztahů v odpadovém hospodářství ČR. Studia oecologica. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2010, roč. 2010/IV, 1/2010, s. 47-55. ISSN 1802-212X. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Eduard BAKOŠ. Assessing the efficiency of municipal expenditures regarding environmental protection. In Environmental Economics and Investment Assessment III. Cyprus. Cyprus: WIT Press 2010, 2010. s. 107-119. ISBN 978-1-84564-436-9. doi:10.2495/EEIA100101. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří a Jana SOUKOPOVÁ. Integrated Model of Municipal Waste Management of the Czech Republic. In David A. Swayne, Wanhong Yang, A.A. Voinov, A. Rizzoli, T. Filatova. Proceedings of the Fifth Biennial Conference of the International Environmental Modelling and Software Society. Modelling for Environment’s Sake. Guelph, Canada: International Environmental Modelling and Software Society, 2010. s. 1106-1113. ISBN 978-88-903574-1-1. Sbornik 2. dil info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Jana SOUKOPOVÁ a Eva KUTOVÁ. Standardisation of Key Performance Indicators for Environmental Management and Reporting in the Czech Republic. In USCUDAR 2010. Recent Advantages in Urban Planning, Cultural Sustainability and Green Development. USA: WSEAS Press, 2010. s. 76-82, 6 s. ISBN 978-960-474-227-1. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Jarmila NESHYBOVÁ. Software pro metodiku hodnocení efektivnosti výdajů obcí na ŽP. 2010. Programová nadstavba nad MS Excel. Uživatel v programu odpovídá dle pokynů na otázky. Na základě jeho odpovědí program vyhodnotí efektivnost. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Jarmila NESHYBOVÁ, Eduard BAKOŠ a Jiří HŘEBÍČEK. Hodnocení efektivnosti výdajů obcí na ŽP. 2010. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Jana SOUKOPOVÁ, Michael ŠTENCL a Oldřich TRENZ. Corporate Key Performance Indicators for Environmental Management and Reporting. ACTA universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, LIX/2011, č. 2, s. 99-108. ISSN 1211-8516. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Quantitative methods and their utilisation in effectivity assesment of local budgets. In Sustainability Accounting and Reporting at macroeconomic and microeconomic level. první. Praha: Linde nakladatelství s. r. o., 2009. s. 257-265, 8 s. Ekonomika, 1. ISBN 978-80-86131-83-2. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, František PILIAR a Jana SOUKOPOVÁ. Případová studie o dobrovolném reportingu v malých a středních podnicích. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. první. Praha: Linde nakladatelství Praha, 2009. s. 278-285, 7 s. Ekonomika, 1. ISBN 978-80-86131-82-5. info
 • BAKOŠ, Eduard, Jana SOUKOPOVÁ a Barbora KAPLANOVÁ. Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. první. Praha: Linde nakladatelství Praha, 2009. s. 79-85, 6 s. Ekonomika, 1. ISBN 978-80-86131-82-5. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Metoda hedonického oceňování - racionalita využití v ČR na příkladu povrchové těžby. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 123-128. ISBN 978-80-7395-080-4. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Hedonic Price Method: Racionality of Usage in the Czech Republic shown on example of surface winning. In Sustainable accounting and reporting on micro-economical and macro-economical level. 2008. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 82-88. ISBN 978-80-7395-081-1. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Ladislav KAVŘÍK. Efektivnost veřejných výdajů. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE Praha, 2008. s. 32-37. ISBN 978-80-245-1378-2. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Analýza veřejných výdajů na ochranu životního prostředí z místních rozpočtů. In Návrhy na implementaci specifických metod financování procesů prevence, eliminace a obnovy území, které může být zasaženo mimořádnou událostí velkého rozsahu v případech, kdy lze toto území vymezit. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 23-26. ISBN 978-80-210-4528-6. info
 • NESHYBOVÁ, Jarmila a Jana SOUKOPOVÁ. Analýza výdajů na ŽP z místních rozpočtů Jihomoravského kraje. In Nové trendy - nové nápady 2008. New trends - new ideas 2008. 3. mezinárodní vědecká konference. Sborník abstraktů. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008. s. 91-98. ISBN 978-80-903914-8-2. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří a Jana SOUKOPOVÁ. DOBROVOLNÉ PODNIKOVÉ ZPRÁVY o hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností. první. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2008. 61 s. MŽP, rok 2008. ISBN 978-80-7212-495-4. Kniha DOBROVOLNÉ PODNIKOVÉ ZPRÁVY o hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností info
 • HŘEBÍČEK, Jiří a Jana SOUKOPOVÁ. Informační podpora dobrovolného reportingu. In 5. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. první. Brno: Masarykova Universita, 2008. s. 40-48. ISBN 978-80-210-4774-7. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Výdaje na ochranu životního prostředí z místních rozpočtů ČR a indikátory pro měření jejich efektivnosti. In Sborník medzinárodnej vedeckej konferencie Financie a riziko. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2008. s. 597-602. ISBN 978-80-225-2745-3. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Preferenční metody oceňování netržních položek a jejich využití v projektovém managementu. In Aktuálne manažerské trendy v teórii a praxi. 2008. vyd. Žilina: EDIS - Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2008. s. 151-157. ISBN 978-80-8070-966-2. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Stručný návod pro podávaní projektů do OP ŽP. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Mono-criterial and Multicriterial Valuation of Environmental Projects. In Sustainability Accountiong and Reporting at Micro-economic and Macro-economic Levels. Brno: MŽP, 2007. s. 132-140. ISBN 978-80-7194-971-8. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Ladislav KAVŘÍK. Pozitivní motivace zadavatelů veřejných zakázek. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE v Praze, 2007. s. 111-118. ISBN 978-80-903654-2-1. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Multicriterial valuation of environmental projects. In Environmental Accounting and Sustainable Development Indicators. Praha: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 2007. s. 122-126. ISBN 978-80-7044-883-0. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Ladislav KAVŘÍK. Nákladová kritéria a hodnocení veřejných zakázek. In Veřejné zakázky a PPP projekty – potřebnost změny. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. s. 140-146. ISBN 978-80-7375-083-1. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Systemizace poznatků v oblasti ekonomické analýzy veřejných projektů. In Systémové přístupy 2006. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. s. 52-59. ISBN 80-245-1153-3. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Příležitosti financování prevence povodní z evropských fondů. In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 190-198. ISBN 978-80-210-4395-4. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Jednokriteriální a vícekriteriální metody při hodnocení environmentálních projektů. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. 2007. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 21-28. ISBN 978-80-7194-970-1. info
 • MALÝ, Ivan a Jana SOUKOPOVÁ. Výběr veřejných projektů. 2007. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 12 s. ISBN 978-80-86929-29-3. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Barbora KAPLANOVÁ a Ladislav KAVŘÍK. Veřejné služby v životním prostředí. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 198-222. ISBN 978-80-210-4423-4. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Analýza veřejných služeb v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. In Problematika zabezpečování veřejných služeb. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 139-146, 9 s. ISBN 978-80-7399-030-5. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Manažerské metody hodnocení a jejich využití v oblasti modernizace územní samosprávy. In Územní samospráva v České republice a Evropě. 2007. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2007. s. 333-342. ISBN 978-80-7380-028-4. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Methods of Non-Market Valuation and their Use for Assessment of Public Evnironment Projects. In The System of Accounting and Reporting for Sustainable Development at Microeconomic and Macroeconomic Levels. 2006. vyd. Brno: University of Pardubice, 2006. s. 204-211. ISBN 80-7194-867-5. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Methods of Valuating of Environmental Costs and their Use in Project Assessment. In Economic and Social Aspects of Sustainable Development – Environmental Accounting Application on Micro and Macro Level. 2006. vyd. Pardubice: University of Pardubice, 2006. s. 112–120, 8 s. ISBN 80-7194-791-1. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Využití metod mimotržního oceňování při hodnocení veřejných projektů. In Firma a konkurenční prostředí 2006. 2006. vyd. Brno: KONVOJ, s. r. o., 2006. s. 82-94. ISBN 80-7302-115-3. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Filip PROCHÁZKA, Zdenko STANÍČEK a Jana SOUKOPOVÁ. Using Universal Information Robot as Decision Support System of Public Projects Evaluation. In 6th International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS'05). První. Lisbon: IFIP, 2005. s. 16. ISBN 3-901882-2. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. New approach in evaluation of public investment projects in environment protection,. In Environmental accounting and sustainable development indicators. Praha: Karlova univerzita v Praha, Iva Ritschlová, 2005. 6 s. ISBN 80-7044-673-1. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Metody hodnocení veřejných zakázek. In Finance a účetnictví ve vědě a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2005. 7 s. ISBN 80-7318-288-2. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Nákladově výstupové metody hodnocení veřejných projektů. In Mezinárodní konference Firma a konkurenční prostředí. 2005. vyd. Brno: Konvoj, Brno, 2005. 5 s. ISBN 80-7302-094-7. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří a Jana SOUKOPOVÁ. Financial and Environmental Audit and Admission of the Czech Republic to EU. In Proceedings from International Scientific Conference Economic Aspects of Environmental Protection. Pardubice: University of Pardubice, 2003. s. 37-43. ISBN 80-7194-585-4. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří a Jana SOUKOPOVÁ. Interconnecting financial and environmental accounting and its risks from the point of view of a financial audtior. In Procedings of Intercontinental regional workshop on environmental business accounting. Pardubice: University Pardubice, 2001. s. 19-23. ISBN 80-7194-39-7. info

2011/06/18

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.