CV

Životopis

Pracoviště
 • Masarykova Universita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra práva
  Lipová 41a
  602 00 Brno
odborný asistent
  • odborný asistent
  • vedoucí katedry práva
  Přehled zaměstnání
  • 1995 - dosud odborný asistent - Ekonomicko-správní fakulta MU Brno
  • ' 2001 - dosud ved. Katedry práva – Ekonomicko-správní fakulta MU Brno
  • ' 1992 - dosud poradenská činnost – OSVČ (Finanční poradenství, ekonomické a právní poradenství v korporátní oblasti, realitní činnosti)
  • ' 1995 - 1996 odborný asistent - Pedagogická fakulta MU Brno
  • ' 1995 - 2001 odborný asistent - Podnikatelská fakulta VUT Brno
  • ' 1980 - 1989 externí člen řešitelského týmu VŠE Praha – základní výzkum (problematika mezinárodních měnových kurzů)
  • ' 1979 - 1995 odborný asistent – VUT Brno
  Vybrané publikace
  • ŠEDOVÁ, Jindřiška. Kapitálový trh ČR - výzamná alternativa financování dlouhodobých investic podniků. In Ekonomika firiem 2004. Michalovce: Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2004, s. 487-491. ISBN 80-225-1879-4. info
  • ŠEDOVÁ, Jindřiška a Mária REŽŇÁKOVÁ. Je český kapitálový trh alternativou financování firem? Právo a podnikání. Praha: Orac, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 2-7. ISSN 1211-1120. info
  • KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. The Czech National Banks position from the both legislative and economic points of view. Acta oeconomica. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2002, roč. 2002, č. 7, s. 46-59. ISSN 8080555923. info
  • ŠEDOVÁ, Jindřiška a Martin KVIZDA. Legislative and Economic Aspects of the Position of the Czech National Bank - Some Remarks on the Amendment to the Act on the Czech National Bank. Journal of Transforming Economies and Societies. Cracow: Cracow University of Economics, 2002, roč. 8, č. 4, s. 45-59. ISSN 1233-3115. info
  • ŠEDOVÁ, Jindřiška a Svatopluk NEČAS. The enterprise of joint-stock companies in the Czech Republic and its legal support. In 2nd International Conference for Young Researches of Economics (Volume II.). 1. vyd. Gödöllö: Szent István University Gödöllö, 2002, s. 232-239. ISBN 963 9483 06 9. info
  • ŠEDOVÁ, Jindřiška a Pavel RAŠOVSKÝ. Economic and Legal Aspects of Merging Companies in the Czech Republic. In 2nd International Conference for Young Researches of Economics (volume II.). 1. vyd. Gödöllö: Szent István University Gödöllö, 2002, s. 240-246. ISBN 963 9483 06 9. info
  • ŠEDOVÁ, Jindřiška a Mária REŽŇÁKOVÁ. Primární emise na českém kapitálovém trhu. Právo a podnikání. Praha: Orag, 2001, roč. 2001, č. 11, s. 26-31. ISSN 1211-1120. info
 • 1. 10. 2017

  You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.