Project information
Digitalizace výuky projektového managementu s využitím konceptu serious games, virtuální a rozšířené reality s ohledem na aktuální potřeby businessu

Project Identification
TQ01000074
Project Period
9/2023 - 10/2026
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
University of West Bohemia in Pilsen

Cílem projektu je vytvoření inovativní digitální platformy pro výuku Projektového managementu
(PM) obsahující modulární knihovnu digitalizovaných materiálů, která bude reflektovat nová
paradigmata a potřeby dnešní doby při eliminaci bariér ve vzdělávání. Hlavní inovativní výstup je
vytvoření serious game určené pro simulaci projektu v deskové i online/app verzi se zapojením
virtuální a rozšířené reality, dále podcasty, MOOC, AV materiály a případové studie. Digitalizované
výukové moduly budou pokrývat celý životní cyklus projektu a budou volně dostupné v režimu
Creative Commons (CC). S pomocí platformy bude zkoumán a hodnocen vliv zapojení vybraných digitálních forem výuky
na proces učení se/osvojování hard a soft skills studentů PM koncipovaných pro konkrétní cílové
skupiny.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  13 – Climate action

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.