Project information
Alternative Finance and Modern Approaches in Finance (AFMAF)

Project Identification
MUNI/A/1373/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Ačkoli koncept alternativních financí existuje již delší dobu, souběh oslabených finančních institucí po finanční krizi z let 2008 a 2009, dynamického rozvoje informačních technologií, požadavek na decentralizaci a související socioekonomické změny s důrazem na udržitelnost zapříčinily změnu paradigmatu tradičních financí a rozmach nových, alternativních finančních kanálů, procesů a instrumentů. Způsob, jakým digitalizace finančního odvětví mění přístup k osobním financím, možnost financování start-upů prostřednictvím online platforem crowdfundingu nebo peer-to-peer zápůjček, udržitelné investice s důrazem na využití ESG nefinančních ukazatelů/informací, kryptoaktiva, automatizované obchodní systémy se stále častěji dostávají do popředí zájmu finanční teorie i praxe. Cílem projektu specifického výzkumu je proto na základě analýzy ekonomické povahy a finančně-tržního chování nástrojů, přístupů a kanálů alternativních financí v komparaci s tradičními finančními nástroji a přístupy ve vazbě na finanční a nefinanční informace zhodnotit možnosti využití alternativních financí, postavení jejich nástrojů a kanálů v rámci finančního systému a identifikovat rizika s nimi spojená.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.