Project information
Specifické faktory konkurenceschopného rozvoje na regionální a lokální úrovni (SPEFAKOR)

Project Identification
MUNI/A/1406/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt propojuje výzkumná témata doktorských studentů programů Regionální ekonomie a Regional Economics. Nezbytnou podmínkou pro dosažení konkurenceschopnosti je způsobilost aktérů v regionu zavádět a šířit inovace. Výzkumná pozornost je věnována zejména oblastem, které jsou v tomto považovány za vysoce úspěšné, tj. lídrům mezi evropskými regiony a metropolitním regionům obecně. Otázkou našeho zájmu je i to, jak se tyto úspěšné regiony prezentují navenek a jak tedy funguje jejich teritoriální marketing. Nezbytným předpokladem pro dosahování inovační výkonnosti je i kvalitní podnikatelské prostředí na regionální úrovni, které je rovněž předmětem výzkumu. V neposlední řadě je pozornost věnována i tomu, jak se vyvíjí současná postindustriální města.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.