Project information
Moderní aktiva a koncepty ve finančních výkazech (CMPLX)

Project Identification
MUNI/A/1494/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Klíčovou rolí finančního účetnictví je poskytnout stakeholderům užitečné finanční i nefinanční informace, na jejichž základě mohou činit kvalifikovaná rozhodnutí ekonomického charakteru, kupř. na finančních trzích. Způsob vykazování moderních aktiv a s nimi souvisejících nefinančních informací je při plném respektování zásady „substance over form“ stále pro účetní regulátory výzvou, především kvůli značné vnitřní diferenciaci těchto aktiv. Uživatelé informací jsou vystaveni nejistotě, jak tyto informace interpretovat a využít pro svá rozhodnutí. Cílem projektu specifického výzkumu je na základě analýzy právní podstaty, ekonomické povahy a finančně-tržního chování moderních aktiv v komparaci s tradičními nástroji zhodnotit možnosti jejich finančního zachycení s ohledem na princip „substance over form“ a posoudit vliv těchto informací ve spojení s nefinančními informacemi na rozhodování stakeholderů.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.