Faktory ovlivňující pracovní výkon 2022

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1168/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navazuje na předchozí výzkumy zaměřené na vztah mezi pracovním výkonem a různými charakteristikami, které ho ovlivňují. Je tvořen čtyřmi studiemi. První se věnuje roli psychologického kapitálu ve vztahu mezi sociální oporou a pracovní angažovaností a životní spokojeností. Druhá vlivu pracovního stresu a psychického odpoutání na kvalitu spánku. Třetí mediačnímu vlivu pracovních postojů na vztah mezi gamifikací a pracovním výkonem. Čtvrtá adaptaci a validizaci metody na měření job crafting do českého jazyka.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.