Social Factors of Labour Market Mobility and Marginalization

Investor logo
Project Identification
GA403/94/0515
Project Period
1/1994 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu bude identifikovat zdroje sociální mobility a popsat procesy sociální mobility a marginalizace na pracovním trhu v ČR. Projekt bude vycházet z případových empirických studií provedených v různých typech lokálního trhu práce (velké město, střední město, venkovská oblast). Těžištěm práce bude analýza různých typů kariér lidí procházejících déle trvající nezaměstnaností (registrovaných i neregistrovaných, umístěných do zaměstnání nebo samostatně hospodařících a naopak zachycených v dlouhodobé nezaměstnanosti, vč. těch, kteří využívají různá schémata aktivní politiky zaměstnanosti). Analýza bude především opřena o hloubkové rozhovory s respondenty procházejícími déle trvající nezaměstnaností a s pracovníky sociálních institucí, především úřadů práce. Na ně naváže extenzivnější polostandardizované dotazování. Kombinaci metod doplní analýza statistických údajů o nezaměstnaných na lokálním trhu práce a údajů o aktivní politice zaměstnanosti a jejích účincích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.