Specification of audit in public sector and non state non profitable organisation - teorethical - methodological datums

Investor logo
Project Identification
GA402/97/0763
Project Period
1/1997 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Řešení tématu vyústí do teoretické studie, zdůvodňující požadavky a nárh na komplexní charakter auditu ve veřejném sektoru a nevládních oraganizacích. Hypotéza spočívá v tom, že audit v uvedených organizacích by měl kromě správnosti účetních souvislostí ověřit naplňování poslání organizace, dodržování legislativního rámce, ověření efektivnosti fungování a hospodaření organizace včetně adekvátnosti doplňkvé činnosti. Zkoumaná problematika není v ČR dosud rozpracována. Postup řešení projektu: 1. Zhodnocení současného stavu problematiky v ČR .2. Komparace se zahraničními zkušenostmi. 3. Návrhy na řešení auditu ve veřejném sektoru a v návladních neziskových organizacích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.