Project information
Hodnocení zdravotnických technologií - metodické aspekty a jejich implikace ve vybrané oblasti zdravotnické péče

Project Identification
MUNI/A/1238/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Studentka v rámci projektu naváže na výsledky předchozího projektu specifického výzkumu ("Hodnocení zdravotnických Technologií v České republice") a bude provádět výzkum v oblasti Hodnocení zdravotnických technologií (HTA) a hodnotit možnost implementace HTA pro zdravotnické přístroje v České republice včetně zmapování stávajícího institucionálního prostředí. Výzkum bude realizován pod vedením školitelky doc. Jany Soukopové. Vhodnost metodiky HTA bude posuzována zejména se zacílením na kategorii zdravotnických přístrojů, protože na tuto kategorii zdravotnických intervencí (na rozdíl od léčiv) v ČR zatím není metodika aplikována. Výsledky projektu budou prezentovány v disertační práci, na konferencích a v odborných publikacích.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.