Chování malé otevřené ekonomiky v období ekonomických krizí (Chování malé otevřené ekonomiky)

Project Identification
MUNI/A/1453/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Specifický výzkum bude zaměřen na zkoumání chování, růstu a frikcí malé otevřené ekonomiky, kdy zvýšená pozornost bude věnována obdobím ekonomických krizí. Ekonomika bude reprezentována růstovými dynamickými stochastickými modely všeobecné rovnováhy (DSGE modely). Pro jejich odhad a ověření využijeme moderní odhadové metody, postupy a nástroje ověření kvality modelu, které zabezpečují to, že se odhady počátečních podmínek, ustálených stavů, parametrů a šoků adaptují na výraznou nestacionárnost vývoje sledovaných makroekonomických proměnných v obdobích krizí. Z věcného hlediska bude pozornost věnována modelům zahrnujících trh nemovitostí, finanční frikce a frikce na trhu práce.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.