Tvorba pokročilých nástrojů pro analýzu dopravních nehod pro Policii ČR (RoadPoliceDashboard)

Project Identification
CK01000049
Project Period
3/2020 - 2/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Charles University

Cílem projektu je vytvořit pokročilé nástroje pro analýzu a vizualizaci dat o dopravních nehodách. Projekt vychází z podnětu Služby dopravní policie, která má k dispozici velmi detailní data o dopravních nehodách, ale chybí jí vhodný analytický nástroj, který by z těchto dat snadno generoval informace pro operativní a strategické rozhodování o alokaci policejních zdrojů. Výsledný nástroj pomůže policii s minimálním zpožděním (a) vytipovávat akutně i chronicky problematické úseky v silniční síti, (b) analyzovat příčiny nehod a (c) sledovat vývoj a příčiny nehodovosti na základě uživatelem definovaných parametrů (oblasti, času, charakteristik vozidel, řidiče, atp.). Tento nástroj umožní i cílení preventivních opatření BESIP a plánování stavebních úprav indentifikovaných nebezpečných úseků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.