Posilování praktických aspektů předmětu Controlling prostřednictvím zapojení praktiků, business intelligence a metod umělé inteligence (InnovCONT)

Project Identification
MUNI/FR/1322/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je inovace předmětu Controlling (MPH_CONT, MKH_CONT), která posílí jeho praktické aspekty zapojením odborníků z praxe a zaintegruje do výuky předmětu soudobé technologické trendy v oblasti financí a informačních technologií. Výstupem projektu bude minimálně 5 případových studií, které budou aplikovat nástroje self-service business intelligence a Azure ML a při jejichž řešení povedou studenty alespoň na polovině seminářů odborníci z praxe.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.