Project information
Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami (Ronaldo)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Rector's Office. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
ROZV/C14/2020
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Cooperating Organization
University Hradec Králové

Projekt je zaměřen na podporu efektivního využívání dotačních a grantových zdrojů pro rozvoj VVŠ. Aktivity projektu směřují k rozvoji lidských zdrojů (vzdělávací aktivity, kulaté stoly, diskuse s odborníky), dále pak k vnitřní implementaci pravidel, legislativy a procesů (předávání informací dovnitř univerzity, identifikace klíčových rizikových faktorů u realizovaných projektů, sdílené FAQ) a v neposlední řadě sdílení informací, přístupů a zkušeností v rámci vzniklé partnerské sítě (sdílená komunikace a dokumenty, vytvoření dotační mapy s možností dalších úprav pro vnitřní použití).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.