Project information
Hodnocení zdravotnických Technologií v České republice (HZT2)

Project Identification
MUNI/A/1078/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Studentka bude v rámci projektu provádět výzkum v oblasti Hodnocení zdravotnických technologií a možností jeho implementace v České Republice“ a to pod vedením školitelky doc. Jany Soukopové. Projekt navazuje na předchozí projekt "Hodnocení zdravotnických technologií" z roku 2019, jehož výsledkem je teoretická část disertační práce. V rámci projektu "Hodnocení zdravotnických technologií v České republice" bude studentka provádět výzkum, který bude využit do praktické části disertační práce. Výsledky tohoto výzkumu budou prezentovány na konferencích věnovaných ekonomii zdravotnictví.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.