Hodnocení zdravotnických Technologií v České republice (HZT2)

Project Identification
MUNI/A/1078/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Studentka bude v rámci projektu provádět výzkum v oblasti Hodnocení zdravotnických technologií a možností jeho implementace v České Republice“ a to pod vedením školitelky doc. Jany Soukopové. Projekt navazuje na předchozí projekt "Hodnocení zdravotnických technologií" z roku 2019, jehož výsledkem je teoretická část disertační práce. V rámci projektu "Hodnocení zdravotnických technologií v České republice" bude studentka provádět výzkum, který bude využit do praktické části disertační práce. Výsledky tohoto výzkumu budou prezentovány na konferencích věnovaných ekonomii zdravotnictví.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.