Project information
Vybrané aspekty rozvojového a inovačního potenciálu (městských) regionů

Project Identification
MUNI/A/1248/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předkládaný projekt v sobě spojuje dvě v posledních letech tradiční linie výzkumu na KRES – jednak jde o téma inovačního potenciálu a výkonnosti regionů a faktorů, které je podmiňují a ovlivňují, a jednak o výzkum a hodnocení široké palety socioekonomických změn s výrazným územním dopadem, ke kterým dochází vlivem dynamického rozvoje v prostředí měst nebo celých metropolitních regionů.
Projekt tak propojí výzkumné aktivity vázané na širokou teoreticko-metodologickou základnu ekonomických, společenských a kulturních procesů odehrávajících se ve městech/městských aglomeracích/regionech v podobě odborných studií a publikací, s empirií a aplikací v podobě konkrétních výzkumných aktivit řešitelského týmu (s důrazem na studentskou část týmu) a následných interpretací jejich výsledků.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.