Project information
Návrh dynamického znalostního business modelu založeného na principech otevřených inovací

Investor logo
Project Identification
GA20-03037S
Project Period
1/2020 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
University of Pardubice

Managementy jednotlivých firem musí díky měnícímu se prostředí měnit strategie firem ve prospěch tvorby inovací, být schopny reagovat na různé druhy změn, být připraveni akceptovat i nové způsoby dosahování business cílů, a to například zapojováním networkingu, spolupráce s jinými firmami či subjekty, využíváním konceptu otevřených inovací atd. Díky tomu vznikají nové business modely, které mají za cíl implementovat přístup otevřených inovací do firemních strategií. Existuje jen malé množství studií, jež se systematicky zaměřují na výzkum a reformulaci ve firmách používaných business modelů, a to v kontextu posledních poznatků konceptu otevřených inovací, ale i dynamiky jednotlivých prvků a nově i s akcentem znalostní báze. Cílem projektu je navrhnout business model, jež bude zohledňovat principy otevřených inovací, bude akcentovat dynamickou znalostní a kooperační bázi (a vytvořit tzv. konvergenční rámec pro dosavadní poznatky v této oblasti). Součástí výzkumu bude i analýza determinantů podnikatelského (inovačního) prostředí. Výsledný návrh business modelu bude empiricky ověřen.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.