Project information
Prostorové interakce a jejich konceptualizace: analýza selektivity, neurčitosti a hierarchie

Investor logo
Project Identification
GA20-21360S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Projekt se zabývá úlohou prostorových interakcí v organizaci sídelních a regionálních systémů a jejich konceptualizace. Kontinuální charakter geografických jevů způsobuje při jejich klasifikaci různou míru neurčitosti, která může být buď obecná nebo určená selektivitou zkoumaných interakcí. Na příkladu denního pohybu obyvatelstva a vnitrostátních migrací bude zkoumána právě jejich selektivita v závislosti od strukturálních charakteristik osob (resp. migrantů) jako jsou pohlaví, věk, vzdělanost apod. Projekt bude na území České republiky (příp. i Slovenska) identifikovat rozdíly mezi prostorovým chováním jednotlivých skupin obyvatelstva, a to no různých hierarchických úrovních: mikroregionální, mezoregionální a makroregionální. Bude přitom využívat metody pro analýzu role vzdálenosti v prostorových interakcích (hlavně funkce vzdálenosti) a metody funkční regionální taxonomie.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.