Prostorové interakce a jejich konceptualizace: analýza selektivity, neurčitosti a hierarchie

Investor logo
Project Identification
GA20-21360S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Projekt se zabývá úlohou prostorových interakcí v organizaci sídelních a regionálních systémů a jejich konceptualizace. Kontinuální charakter geografických jevů způsobuje při jejich klasifikaci různou míru neurčitosti, která může být buď obecná nebo určená selektivitou zkoumaných interakcí. Na příkladu denního pohybu obyvatelstva a vnitrostátních migrací bude zkoumána právě jejich selektivita v závislosti od strukturálních charakteristik osob (resp. migrantů) jako jsou pohlaví, věk, vzdělanost apod. Projekt bude na území České republiky (příp. i Slovenska) identifikovat rozdíly mezi prostorovým chováním jednotlivých skupin obyvatelstva, a to no různých hierarchických úrovních: mikroregionální, mezoregionální a makroregionální. Bude přitom využívat metody pro analýzu role vzdálenosti v prostorových interakcích (hlavně funkce vzdálenosti) a metody funkční regionální taxonomie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.