Contemporary Challenges to International and European Law - Czech and Polish Perspective

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
8JPL19050
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Navrhovaný výzkumný projekt bude spočívat v provádění společného výzkumu vybraných témat mezinárodního práva veřejného a práva EU, jmenovitě: (1) institucionálního rámce týkajícího se řízení eurozóny, (2) otázek migračního práva EU, (3) podstaty a provedení předpisů EU týkajících se nekalých soutěžních praktik a (4) společné zemědělské politiky EU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.