Project information
Mezinárodní veřejné projekty - ne teorie, ale praxe (MEZPROJEKTY)

Project Identification
MUNI/FR/1526/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Pomocí veřejných projektů je v současné době alokována velká část veřejných financí a znalost procesů s nimi spojených se stala v poslední letech jedním ze základních požadavků zaměstnavatelů na absolventy programů z oblasti veřejné správy. S ohledem na členství v EU dále získávají význam mezinárodní veřejné projekty. Modernizace výuky umožní propojení teoretické báze (např. mezinárodní metodiky projektového řízení) s praxí v organizacích veřejného sektoru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.