Project information
Zdraví nestátních neziskových organizací (ZdrNNO)

Project Identification
MUNI/A/0961/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Nestátní neziskové organizace (dále jen “NNO”) mají nesmazatelný podíl na fungování a rozvoji moderní demokratické společnosti. Realizují svou činnost tam, kde zástupci ziskového sektoru netuší dostatečné finanční ohodnocení a nebo tam, kam veřejný sektor nedosáhne v důsledku různých omezení. Usilovat o zdraví či stabilitu a udržitelnost NNO je tedy v zájmu daných organizací, ale i všech aktérů z řad zbývajících sektorů národního hospodářství. V rámci zde předkládaného projektu budou identifikovány ukazatele, prostřednictvím kterých je možné provést posouzení zdraví zvolených okruhů českých NNO, posouzení bude následně realizováno.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.