Role veřejného a soukromého sektoru v rozvoji území

Project Identification
MUNI/A/1044/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Výzkum se věnuje diskuzi faktorů a procesů ovlivňujících rozvoj území z pohledu výzkumných aktivit členů řešitelského týmu. Týká se vlivu veřejného a soukromého sektoru na oblast maloobchodu, komerčních služeb, cestovního ruchu a dalších odvětví činnosti, které dále působí na rozvoj území a kvalitu života obyvatel.
Konkrétní případové studie a příklady vztahu mezi soukromým sektorem a veřejným sektorem jsou diskutovány u nás i v zahraničí. Názory na vztah mezi soukromým a veřejným sektorem se různí a předkládaný výzkumný projekt přispívá do diskuze nad vybranými faktory v řešené problematice.
Výzkum reaguje na skutečnost, že veřejný sektor přes nástroje veřejné politiky ovlivňuje soukromý sektor. Funguje to však i naopak, činnost soukromého sektoru ovlivňuje nastavení veřejných politik. Oba sektory sledují rozdílné zájmy – soukromý sektor převážně dosažení zisku, veřejný sektor naplňování veřejného zájmu. Společně však ovlivňují kvalitu života obyvatel a rozvoj území, ve kterém působí. Oba sektory tak tvoří neoddělitelnou složku v rozvoji území. Soukromý sektor a jeho působení jsou důležité pro společenský status a stabilitu území (Szczyrba et al., 2013; Amcoff et al., 2011; Clarke a Banga, 2010).
Cíle projektu bude dosaženo přes případové studie a dílčí výzkum v oblasti činností členů řešitelského týmu (zejména maloobchod, komerční služby, cestovní ruch a další odvětví činnosti, které působí na rozvoj území a ovlivňují kvalitu života obyvatel). V jednotlivých tématech budou řešena teoreticko-metodologická východiska potřebná pro řešení dané problematiky a prováděna šetření kombinující kvantitativní a kvalitativní výzkum s relevantními aktéry. Získaná data budou zpracována standartními statistickými metodami a publikována v tematicky relevantních konferencích a časopise.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.