Project information
Online fundraising a sociálne média v prostredí neziskových organizácií (OFSMNO)

Project Identification
MUNI/A/1121/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Pretrvávajúci problém nedostatočného finančného zázemia neziskových organizácií a bariéra dostupnosti verejných zdrojov financovania núti tieto organizácie hľadať nové, alternatívne možností finančného zabezpečenia svojich aktivít v kontexte ich dlhodobej udržateľnosti. Nové a inovatívne možnosti, ako i široký priestor pre kreativitu prinieslo online prostredie, konkrétne prerod Web 1.0 na Web 2.0, ktorý zmenil povahu a charakter chovania jednotlivých aktérov a napomohol vzájomnej interakcii. S tým implicitne súvisia nové problémové otázky vyžadujúce vedeckú reflexiu a konkrétne riešenia v teoretickej i praktickej rovine. Online fundraising a aktivita neziskových organizácií na sociálnych sieťach bude predmetom skúmania projektu, ktorého prínos sa predpokladá predovšetkým v zhodnotení súčasného stavu daného fenoménu v kontexte Českej republiky.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.