Finanční gramotnost v České republice

Project Identification
MUNI/A/0921/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Finanční gramotnost je nedílnou součástí primárního vzdělávání v České republice. V současné době je již implementována do rámcových vzdělávacích programů českých základních škol. Tato skutečnost ukazuje důležitost testování a ověřování úrovně finanční gramotnosti. Prozatím autorovi není znám obdobný výzkum v České republice, který by průřezově zjišťoval úroveň finanční gramotnosti na základních školách a komparoval ji se Standardy finanční gramotnosti definovanými Ministerstvem Financí.

Cílem tohoto projektu proto je zjištění úrovně finanční gramotnosti na druhém stupni základních škol v různých krajích v České republice. A následná komparace skutečné úrovně finanční gramotnosti žáků s požadovaným stavem, definovaným Standardy finanční gramotnosti. Kromě toho bude výstupem rovněž identifikace slabých a silných stránek vzdělávání žáků českých základních škol (druhých stupňů) v oblasti finanční gramotnosti.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.