Project information
Alternativní způsoby poskytování služeb

Investor logo
Project Identification
GA19-06020S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
The Regional Development Institutes and the Banking Institute

Alternativní mechanismy poskytování veřejných služeb (ang. alternative service delivery arrangements, ASDA) představují oblast, která je předmětem zkoumání zejména v posledních 10 letech. Důvodem k tomu jsou hojně diskutovaná omezení nástrojů new public managementu a role nových přístupů jako (new public) governance či networks. Výzkum se dosud soustředil na vyspělé, nikoliv tranzitivní země. Cílem výzkumu je zmapovat existující znalosti a zkušenosti s ASDA ve vyspělých a tranzitivních zemích (s důrazem na Česko a Slovensko) a na základě sekundárních dat a primárního výzkumu identifikovat faktory, které determinují, rozsah, formy, úspěchy a selhání ASDA. Výzkum tak přispěje teorii veřejné správy a řízení ve veřejné správě (public managementu), protože se zaměří na dosud více neprobádaný kontext. Výsledky mohou posloužit také k lepšímu nastavení a efektivnějšímu alokování zdrojů na projekty z oblasti ASDA.

Publications

Total number of publications: 58


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.