Soutěž o pravdu: Veřejný diskurz o migraci ve střední Evropě v post-faktuální éře

Project Identification
19-14575Y (kod CEP: GJ19-14575Y)
Project Period
1/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Post-faktuální politika se v posledních letech stává stále více součástí politické a společenské reality. Projekt zkoumá mediální prezentaci a politizaci tématu migrace na příkladu uprchlické krize, a to v kontextu post-faktuálního diskurzu v České republice a Rakousku. Projekt se skládá ze dvou částí: 1) zkoumání viditelnosti a obsahu post-faktuálních vyjádření (požadavků) a identifikace hlavních aktérů, kteří šíří tyto požadavky; 2) analýza vlivu politických a diskurzivních příležitostí na využívaní těchto požadavků, konkrétně na frekvenci a podobu diskurzu. Cílem projektu je komparace komunikace v mainstreamových a alternativních médiích a na sociálních sítích ve dvou zemích střední Evropy s odlišným politickým, společenským, ekonomickým a historickým kontextem. Přínosem projektu je komplexní analýza vznášení post-faktuálních požadavků o migraci s využitím metod výzkumu zahrnujících jak detailní kvalitativní analýzu charakteru komunikace zkoumaných aktérů, tak kvantitativní analýzu dat vysvětlujících rozdíly mezi zkoumanými zeměmi.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.