Model finančního zdraví neziskových organizací a predikce jejich finanční zranitelnosti

Investor logo
Project Identification
TL02000080
Project Period
1/2019 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je vytvoření metodiky pro hodnocení finančního zdraví NNO. Metodika bude založena na hodnotícím bonitním (bankrotním) modelu. Model tohoto typu umožní identifikovat faktory významně přispívající k rozlišení mezi finančně zdravými a nezdravými NNO a rovněž dokáže vyhodnotit a predikovat pravděpodobnost finanční zranitelnosti, a to na základě stanovení ratingu. Hodnotící model bude založen na základních ukazatelích finanční analýzy, avšak pro potřeby neziskového sektoru doplněných o další „kvalitativní“ parametry zohledňující specifika NNO vycházející z hodnotových, organizačních, provozních, fundraisingových a jiných procesů organizace. Model nabídne vhodný nástroj neziskovým organizacím pro vlastní sebehodnocení a veřejné správě pro hodnocení žadatelů o dotace.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.