Informace o rozhodovací činnosti soudů v trestních věcech: teorie a praxe (Informace o trestním rozhodování)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/0837/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je analyzovat zákonné možnosti přístupu k informacím o rozhodovací činnosti soudů v trestních věcech a následně ověřit jejich uplatnění v praxi. Těžiště projektu spočívá ve zkoumání a zhodnocení praxe všech okresních soudů při poskytování informací o vybraném okruhu rozsudků v trestních věcech. Souvisejícím cílem realizace projektu je shromáždění relevantních dat pro následnou analýzu ustálené rozhodovací praxe soudů, která bude součástí výzkumu směřujícího ke zpracování dizertační práce na téma Princip právní jistoty a jeho role v právním státu.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.